1:5 – 1:10
Καθαρισμός φούρνων
Καθαρισμός μηχανών
Καθαρισμός επιφανειών από τσιμέντο (αφαίρεση λεκέδων)
Πλύσιμο κουζινικών (τηγάνια – φριτέζες κ.α.)

1:10 – 1:20
Καθαρισμός σκαφών
Πλύσιμο πιάτων
Σφουγγάρισμα σκληρών επιφανειών

1:30 – 1:40
Καθαρισμός παραθύρων
Αναλογία για ατμοκαθαριστή
Αναλογία για μηχάνημα καθαρισμού χαλιών/δαπέδων
Αναλογία για πιεστικό μηχάνημα

Θέλω να φτιάξω 100 ml
ΑναλογίεςEchoΝερό
1:517 ml83 ml
1:109 ml91 ml
1:205 ml95 ml
1:303.5 ml96.5 ml
1:402.5 ml97.5 ml
Θέλω να φτιάξω 250 ml
ΑναλογίεςEchoΝερό
1:541.5 ml208.5 ml
1:1022.5 ml227.5 ml
1:2012 ml238 ml
1:308 ml242 ml
1:406 ml244 ml
Θέλω να φτιάξω 500 ml
ΑναλογίεςEchoΝερό
1:583.5 ml416.5 ml
1:1045.5 ml454.5 ml
1:2024 ml476 ml
1:3016 ml484 ml
1:4012 ml488 ml
Θέλω να φτιάξω 1000 ml – 1 lt
ΑναλογίεςEchoΝερό
1:5166.5 ml833.5 ml
1:1091 ml909 ml
1:2048 ml952 ml
1:3032 ml968 ml
1:4024.5 ml975.5 ml